Arta Binecuvantarii partea 1

 

Lumea există, dintr-un anumit punct de vedere, pentru a ne trezi credinţa în Dumnezeu. Arta Binecuvântării este primul pas esenţial pe care fiinţa umană îl poate face către Dumnezeu. Dacă la început Arta Binecuvântării ne trezeşte credinţa în Dumnezeu, prin practica perseverentă a acestei extraordinare metode spirituale ne putem “topi” în Dumnezeu, fuzionând plenar cu El. Această îniţiere este unică la nivel planetar şi, considerăm noi, este o revelaţie extraordinară pentru întreaga umanitate.

La început, este suficient să credem că există Dumnezeu, sau măcar să avem deschiderea lăuntrică pentru a practica Arta Binecuvântării. Atât este suficient pentru ca acest “grăunte” de la care pornim să reveleze, prin Arta Binecuvântării, atunci când va încolţi, o splendoare copleşitoare. Atunci când vom ajunge să fuzionăm extatic cu Dumnezeu, vom înţelege că EL este Totul, El este singurul care există cu adevărat. În stare de extaz spiritual, samadhi, nu vom mai vedea nimic decât pe Dumnezeu, vom uita şi de noi înşine, pentru că Dumnezeu e totul. Arta Binecuvântării ne face să înţelegem că momentele de Graţie Divină sau inspiraţie nu sunt întâmplătoare. Ele sunt expresia necesităţii şi pot fi declanşate exact când dorim ca o consecinţă a Artei Binecuvântării.

 

Arta Binecuvântării face să se reverse în fiinţa umană Energia Divină Supremă care se află dincolo de existenţă şi nonexistenţă. Această energie provine chiar din sfera atotputernică a Spiritului Infinit Etern al lui Dumnezeu Tatăl şi nu există nimic în întregul Macrocosmos care să fie egal cu ea sau mai presus decât ea. Energia divină supremă este atotputernică, omniprezentă, eternă şi ei i se subordonează totul în cele trei lumi. Fiinţa care o descoperă plenar înţelege că totul este inclus în fiinţa macrocosmică a lui Dumnezeu şi prin urmare nu există nimic în afara lui Dumnezeu Tatăl. Această Energie ne conduce la Unica Realitate Eternă, ne revelează adevărul spiritual cel mai înalt în legătură cu manifestarea ultimă a Spiritului Etern a lui Dumnezeu.

Fluxul Energiei Divine care se revarsă în noi prin practica Artei Binecuvântării, chiar dacă este anemic la început, ne ajută să transcendem gradat Maya (iluzia care este rădăcina tuturor plăcerilor şi suferinţelor), ne impulsionează să trăim o viaţă pură, spirituală, benefică. Energia Divină Supremă ne ajută să ne detaşăm de tot ceea ce ne înlănţuie, ne face să descoperim înţelepciunea divină neafectaţi de vârtejul vieţii, conducându-ne gradat către la eliberarea spirituală. Ea ne învaţă că fiecare fiinţă este o manifestare divină şi astfel face să crească în noi şi să fie mai mereu prezente în viaţa noastră iubirea, compasiunea, iertarea, nonviolenţa, dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi. Ne impulsionează şi ne susţine să ne eliberăm definitiv de ciclul încarnărilor, ne ajută să descoperim natura Sinelui nostru Suprem, Atman, care este o scânteie din Dumnezeu Tatăl şi face să se trezească în fiinţa noastră iubirea nesfârşită, necondiţionată, conferindu-ne o putere lăuntrică extraordinară. Poate cel mai important aspect pentru începători este faptul că prin arta binecuvântării oricine se poate convinge direct şi nemijlocit, în propria sa fiinţă, de faptul că Dumnezeu există cu adevărat.

Pentru orice altă fiinţă umană care are deschiderea lăuntrică de a practica Arta Binecuvântării, aceasta se dovedeşte a fi o practică ce necesită un efort lăuntric ce le depăşeşte pe celelalte, dar este totdată mai eficientă. Ea ne face să-i iubim şi să-i ajutăm pe cei nefericiţi prin acte dezinteresate, pentru că prin toţi ceilalţi Îl iubim pe Dumnezeu. Iubirea necondiţionată faţă de toate formele lui Dumnezeu ne va diminua gradat şi în final ne va ajuta să ne eliminăm complet egoul, prezenţa lui Dumnezeu devenind din ce în ce mai luminoasă în noi, scăzând corespunzător influenţele malefice.

Arta Binecuvântării, consecvent practicată, duce la maturizare spirituală, ceea ce face să apară momentul în care ne întâlnim ghidul spiritual (pentru cei care nu sunt încă angrenaţi pe o cale spirituală autentică). Această întâlnire are loc prin jocul divin al necesităţii proprii. Învăţătura ghidului spiritual se va adecva necesităţilor noastre, iar noi vom avea maturitatea necesară de a pune în practică aceste învăţături.

În mod evident pentru fiecare dintre noi, Arta Binecuvântării va declanşa cât mai des momente de sincronicitate. Sincronicitatea este în realitatea expresia tainică a omniprezenţei lui Dumnezeu.

În concluzie, putem spune că Arta Binecuvântării este o cale spirituală directă, totală, lipsită de artificii, către Dumnezeu. Ea face să dispară orice urmă de teamă şi îndoială şi ne va ghida prin ea însăşi indicându-ne calea de urmat: să ne dăruim umanităţii, să evoluăm în simbioză cu umanitatea, să ne deschidem plenar sufletul şi întreaga fiinţă faţă de Dumnezeu.

 

Condiţii ale succesului şi obstacole

Condiţiile principale ale reuşitei în practica Artei Binecuvântării sunt următoarele:

 • credinţă cât mai mare în Dumnezeu ;
  • dragoste de Dumnezeu ;
  • înţelegerea cât mai clară şi profundă a proceselor divine declanşate în momentul binecuvântării;
  • o stare reală de umilinţă şi dăruire;
  • trezirea şi aprofundarea stării de copil (de inocenţă şi candoare);
  • să urmărim să ne amplificăm altruismul şi să ne diminuăm egoul;
  • înţelegerea cât mai profundă a faptului că realitatea lui Dumnezeu Tatăl este un Mister total şi copleşitor;
  • acceptarea faptului că Dumnezeu Tatăl este permanent prezent în noi prin intermediul Sinelui nostru Suprem, Atman ;
  • convingerea cât mai fermă că dacă, având o stare de copil, plini de umilinţă, îi cerem lui Dumnezeu ceva care este în concordanţă cu legile divine, Dumnezeu ne va dărui ceea ce îi cerem;
  • efortul constant de a ne depăşi egoul prin umilinţă şi aspiraţie sinceră către Dumnezeu Tatăl, deoarece comuniunea cu Energia Supremă care este revărsată asupra noastră din Spiritul Atotputernic a lui Dumnezeu este direct proporţională cu scăderea egoului;
  • trebuie să cultivăm bunătatea adevărată, puterea de a ierta total;
  • să ne purificăm lăuntric pentru a ne putea transforma spiritual rapid.

Liberul arbitru cu care este înzestrată fiinţa umană este un dar divin pe care însă trebuie să ştim să-l folosim. Prin el suntem liberi să facem tot ce vrem, dar trebuie să ştim că nu tot ne este permis. În Arta Binecuvântării, omul care-l imploră pe Dumnezeu este cel care propune, şi la scurt timp după aceea Dumnezeu este cel care dispune. Cu cât egoul este mai mic, cu atât intensitatea energiei supreme divine pe care o primim prin sahasrara (centrul de forţă din creştetul capului) în timpul binecuvântării este mai mare. Răspunsul divin pe care îl primim fiecare dintre noi când practicăm Arta Binecuvântării este o modalitate de testare a stării de egoism care ne caracterizează, cu condiţia să fim sinceri cu noi înşine şi să nu ne minţim.

Principalele obstacole lăuntrice care pot face ca unele fiinţe umane să nu reuşească să realizeze cu succes Arta Binecuvântării sunt următoarele:

 • absenţa credinţei în Dumnezeu;
  • orgoliul, mândria, trufia, îngâmfarea;
  • lipsa iubirii, ura;
  • desfrâul, viciul, curvia, moliciunea, fascinaţia traiului luxos;
  • lăcomia;
  • egoismul;
  • zgârcenia , avariţia;
  • răutatea, sadismul;
  • mânia, furia, violenţa, crima;
  • scepticismul batjocoritor;
  • pasiunile: – invidia, – gelozia, – bârfa, – vorbirea de rău, – clevetirea;
  • lenea, apatia, trândăvia, indolenţa.

Cel sau cea care nu reuşeşte deocamdată să practice Arta Binecuvântării va trebui să se întrebe sincer care din aceste obstacole acţionează în cazul său, şi să îşi elimine acea problemă. Dar, foarte important, va trebui să stăruie mereu şi mereu şi răspunsul lui Dumnezeu, dacă este cerut cu sinceritate şi credinţă, nu va întârzia să apară. Nici un obstacol nu este implacabil în efortul omului de a se apropia cât mai mult de Dumnezeu!

   Efectele Binecuvântării

Arta Binecuvântării conduce la:

 • manifestarea prin noi a Energiei Divine, ceea ce ne pune în contact cu eternitatea, atotputernicia, sacrul, extazul divin, libertatea spirituală, Împărăţia Tatălui Ceresc, misterele jocului divin, iubirea pură şi copleşitoare, intuiţia spirituală a existenţei lui Dumnezeu;
 • deschiderea fiinţei către starea de sfinţenie;
 • conferirea credinţei în miracole;
 • înţelegerea misterelor ultime ale existenţei, esenţei vii, a celei mai înalte religii: Dumnezeismul. Binecuvântarea este o manifestare a dialogului cu Dumnezeu şi a nevoii de Dumnezeu, nevoia frenetică de El este foarte plăcută lui Dumnezeu şi constituie primul pas către religia totală, completă, fără intermediari.
 • deschiderea către o viaţă plenar spirituală;
 • înţelepciunea divină;
 • vindecări miraculoase;
 • trezirea sufletului;
 • revelarea Sinelui Nemuritor Atman – scânteie din Dumnezeu Tatăl;
 • amplificarea câmpului “psi“ benefic;
 • aprofundarea stării de extaz ajungând chiar la starea de samadhi, ca urmare a trăirilor devoţionale efervescente;
 • atingerea stării de linişte;
 • manifestarea unor fenomene paranormale: levitaţie, premoniţii, hipertermie, incombustibilitate, etc.;
 • inducerea asupra persoanelor din vecinătate a unor trăiri benefice şi asupra obiectelor din vecinătate a unor energii armonizatoare;
 • posibilitatea călătoriilor în spaţiu şi timp, precum şi în lumile astrale superioare;
 • apariţia puterilor paranormale benefice;
 • lărgirea orizontului cunoaşterii, capacitatea de a utiliza posibilităţile psihice pentru înţelegerea unor concepte;
 • invulnerabilitate, orice acţiune de agresiune nedeterminând răspunsuri traumatizante;
 • apariţia unor stări spirituale înalte;
 • trăirea unor stări de îndumnezeire în meditaţie;
 • relaxare, liniştirea minţii;
 • receptivitate la nivelul lui pritthivi tattva, prin apariţia unor mirosuri plăcute (mireasmă de sfinţenie, mirosuri florale, exotice, materializări de substanţe odorante) – la fel se petrece şi la nivelul celorlalte elemente;
 • apariţia unor stări mistice spontane;
 • intuiţii, premoniţii, extaz;
 • apariţia unor stări de vindecare la nivel energetic, declanşarea unor procese de refacere a potenţialului bioenergetic;
 • stări benefice de transă;
 • facilitarea proceselor de transmutaţie biologică accelerată a potenţialului sexual;
 • tainice transformări alchimice chiar la nivel fizic ;
 • vindecarea paranormală ;
 • apariţia viselor lucide;
 • accelerarea evoluţiei spirituale;
 • manifestarea a nenumărate fenomene de sincronicitate.

Toate aceste efecte apar la cel care realizează cu perseverenţă Arta Binecuvântării, pentru că nu trebuie să uităm nici o clipă că acela sau aceea care realizează Arta Binecuvântării pentru alte fiinţe umane este la rândul lui (ei) binecuvântat(ă), deoarece toată energia divină este vehiculată prin fiinţa sa. Efectele apar, nuanţat şi specific, şi la persoanele care sunt binecuvântate. Un efect inedit al binecuvântării este şi armonizarea, uneori miraculoasă, a relaţiilor interumane (cu fiinţele pe care le binecuvântăm).

 

http://analizadestinului.ro/2016/10/26/arta-binecuvantarii-partea-2/

 

 

 

Leave A Response

* Denotes Required Field